Akita Club e.V. - Verein fuer den Akita & den American Akita
VDH

Kinu Hana Ken - D-Wurf

Deckdatum: 20.08.2017
Wurfdatum: 18.10.2017
0/6 Welpen, rot

Houkou go Fukuoka Sekido, AKIHO 10-903, HD A x
BeniKasumi go Kinu Hana Ken, VDH/AC 14/02202758, HD A1

Rüdenbesitzer: Silvia Exposito Casais, E

 

Homepage: Kinu Hana KenKontakt:
info@kinuhanaken.com

@Kinu Hana Ken, Houkou go Fukuoka Sekido

Alle Wurfmeldungen 2017

sitemap xml