Akita Club e.V. - Verein fuer den Akita & den American Akita
VDH

Chikyu Kara no Risu - E-Wurf

Deckdatum: 04.11.2007
Wurfdatum: 03.01.2008
1/5 Welpen, 1/2 brindel, 0/3 rot

Taishou Go Yahata Kensha, Akiho 06-339, HD B2
Kajitsu No Nijihime Go, LOI 05/122687, HD A1

Rüdenbesitzer: S.Rother u. A.WiesmüllerKontakt:

@Chikyu Kara no Risu

Alle Wurfmeldungen 2008

sitemap xml