Akita Club e.V. - Verein fuer den Akita & den American Akita
VDH

Chikyu Kara no Risu - I-Wurf

Deckdatum: 15.07.2010
Wurfdatum: 17.09.2010
0/1 Welpen, rot

Shouryuu Go Aizu Ookawa, Akiho 08-862, HD B2 X
Chika-Risu go Kiyama, AC 03/02201579, HD B1

Rüdenbesitzer: Nathalie SchmermundKontakt:

@Chikyu Kara no Risu

Alle Wurfmeldungen 2010

sitemap xml