Akita Club e.V. - Verein fuer den Akita & den American Akita
VDH

Kinu Hana Ken - E-Wurf

Deckdatum: 21.08.2017
Wurfdatum: 19.10.2017
3/2 Welpen, rot

Tai Gen Maru go Shun'You Kensha, LOE2243749, HD B
Oriko go KiYama, VDH/AC 13/02202627, HD A1

Rüdenbesitzer: Silvia Exposito Casais, E

 

Homepage: Kinu Hana KenKontakt:
info@kinuhanaken.com

@Kinu Hana Ken, Tai Gen Maru go Shun'You Kensha

Alle Wurfmeldungen 2017

sitemap xml