Akita Club e.V. - Verein fuer den Akita & den American Akita
VDH

Shupessato kara rubin - D-Wurf

Deckdatum: 30.08.2019
Wurfdatum: 29.10.2019
4/2 Welpen, rot

Souhei Go Shirai, AK/15-2939, HD A1 x
Bara Shupessato kara rubin, VDH/AC 17/02203158, HD A1

Rüdenbesitzer: Frank Riemer


Homepage: Shupessato kara rubinKontakt:
rolandbanse@gmx.de

@Shupessato kara rubin, Souhei Go Shirai

Alle Wurfmeldungen 2019

sitemap xml